509-130-016
505-151-614

Regulamin

ZASADY WYNAJMU SPRZĘTU W WYPOŻYCZALNIACH SPRZĘTU BUDOWLANEGO TR – TR RENTAL Sp. z o.o.

1. Sprzęt wynajmowany jest na doby – prezentowane w cenniku ceny są stawkami dobowymi.

2. Wysokość stawki dobowej zależna jest od czasu najmu – im dłuższy czas najmu, tym niższa stawka dobowa.

3. Niektóre urządzenia posiadają określony dobowy limit pracy. W takim przypadku za każdą dodatkową godzinę pracy doliczamy opłatę zgodną z cennikiem.

4. Nie nalicza się opłat za niedzielę i święta.

5. Dopuszczamy możliwość negocjacji cen.

6. Istnieje możliwość wynajmu flotowego (większa liczba urządzeń, dłuższe okresy). W takim przypadku warunki wynajmu są negocjowane indywidualnie.

7. Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu.

8. Oferta wypożyczalni obejmuje usługi dodatkowe: doradztwo techniczne, transport sprzętu na budowę oraz serwis.

9. Przy pierwszych wynajmach pobierana jest kaucja, o wysokości której decyduje wartość wynajmowanego urządzenia oraz długość najmu.

10. Przy wynajmie przez osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej, obowiązuje indywidualne ubezpieczenie sprzętu.

11. Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie:

Spółki prawa handlowego:

- Dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 6 miesięcy), zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON

- Pisemne oświadczenie osoby umieszczonej w KRS o aktualności danych zamieszczonych w KRS (tylko w przypadku wyciągu z rejestru handlowego z numerem KRS starszego niż 6 miesięcy)

- Pisemne pełnomocnictwo spółki (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki), upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu.

Jednostki budżetowe:

- Dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 6 miesięcy), zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON

- Pisemne zamówienie podpisane przez kierownika jednostki budżetowej

- Pisemne pełnomocnictwo jednostki budżetowej (podpisane przez kierownika jednostki budżetowej) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

- Dowód osobisty

- Drugi dokument tożsamości potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego

- Dokumenty rejestrowe: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON

- Dowód opłacenia ZUS za ostatni miesiąc lub zaświadczenie z ZUS o bieżącym regulowaniu zobowiązań nie starsze niż 6 miesięcy (tylko w przypadku wynajmu urządzeń o wartości przekraczającej 10 000 PLN)

 

 


Copyright© 2013 TR RENTAL Sp. z o.o.