Zasady wynajmu sprzętu w wypożyczalniach sprzętu budowlanego TR – TR Rental sp. z o.o.

Regulamin

1. Sprzęt wynajmowany jest na doby – prezentowane w cenniku ceny są stawkami dobowymi.

2. Wysokość stawki dobowej zależna jest od czasu najmu – im dłuższy czas najmu, tym niższa stawka dobowa.

3. Niektóre urządzenia posiadają określony dobowy limit pracy. W takim przypadku za każdą dodatkową godzinę pracy doliczamy opłatę zgodną z cennikiem.

4. Nie nalicza się opłat za niedzielę i święta.

5. Dopuszczamy możliwość negocjacji cen.

6. Istnieje możliwość wynajmu flotowego (większa liczba urządzeń, dłuższe okresy). W takim przypadku warunki wynajmu są negocjowane indywidualnie.

7. Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu.

8. Oferta wypożyczalni obejmuje usługi dodatkowe: doradztwo techniczne, transport sprzętu na budowę oraz serwis.

9. Przy pierwszych wynajmach pobierana jest kaucja, o wysokości której decyduje wartość wynajmowanego urządzenia oraz długość najmu.

10. Przy wynajmie przez osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej, obowiązuje indywidualne ubezpieczenie sprzętu.

11. Przy pierwszym najmie należy przedstawić odpowiednie dokumenty, w zależności od osobowości prawnej wynajmującego.


Dokumenty niezbędne przy pierwszym najmie

Spółki prawa handlowego

- Dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 6 miesięcy), zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON

- Pisemne oświadczenie osoby umieszczonej w KRS o aktualności danych zamieszczonych w KRS (tylko w przypadku wyciągu z rejestru handlowego z numerem KRS starszego niż 6 miesięcy)

- Pisemne pełnomocnictwo spółki (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki), upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu.


Jednostki budżetowe

- Dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 6 miesięcy), zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON

- Pisemne zamówienie podpisane przez kierownika jednostki budżetowej

- Pisemne pełnomocnictwo jednostki budżetowej (podpisane przez kierownika jednostki budżetowej) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu


Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

- Dowód osobisty

- Drugi dokument tożsamości potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego

- Dokumenty rejestrowe: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON

- Dowód opłacenia ZUS za ostatni miesiąc lub zaświadczenie z ZUS o bieżącym regulowaniu zobowiązań nie starsze niż 6 miesięcy (tylko w przypadku wynajmu urządzeń o wartości przekraczającej 10 000 PLN)